Portfolio

Przedstawiamy nasze, portfolio, które jest zbiorem doświadczeń wielu lat przed formalnym powstaniem Fundacji "Kierunek Rodzina". Chcemy tym samym pokazać, iż będąc młodą organizacją posiadamy wieloletnie doświadczenie działań i zaangażowań, które wynikają z naszej pasji i oddania na rzecz budowania w naszym społeczeństwie "zdrowego" modelu rodziny i jej wartości.

Główne pola oddziaływania to obszar grup formalnych i spotkań oficjalnych na płaszczyźnie Kościoła oraz nasza wcześniejsza działalność w ramach własnej firmy, "Integra" jako usługi spotkań integracyjnych.

To właśnie bogactwo wcześniejszych doświadczeń oraz zachęta różnych środowisk stanowiły motywację do powstania Fundacji. Nie ukrywamy naszych korzeni i pozytywnego obrazu i doświadczenia Kościoła, jako miejsca propagowania wartości chrześcijańskich. Odczytujemy naszą misję jednak szerzej. Jako organizacja pozarządowa w oparciu o te wartości chcemy wyjść do wszystkich ludzi i środowisk. Widzimy jak bardzo współczesnej rodzinie i społeczeństwu potrzebne są podstawowe wartości jak: więzi w rodzinie, szacunek, godność, wartość ról wynikających z funkcji rodzicielskich itd.

 

Wynika stąd jasno Kierunek naszych działań "Kierunek Rodzina".

 

2002 - 2011 - praca w ramach służby związanej ze wspólnotą małżeństw w Elblągu

                          ( spotkania, nauczanie, indywidualne towarzyszenie, poradnictwo).

2005 - 2010 - współpraca z ośrodkiem rekolekcyjnym "Źródło Jakuba" w Dobrym Mieście.

2003 - 2004 - prowadzenie "Wakacji dla rodzin" w Głotowie.

2005 - 2012 - zaangażowanie w inicjatywę "Spotkania dla mężczyzn" w Elblągu.

2006 - 2012 - autorska inicjatywa "Kobiety " Kobietom" w Elblągu.

2008 - 2009 - pomoc w organizacji akcji "ProChrist" w Elblągu.

2008 - prowadzenie weekendu dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych w ramach spotkań

                Ewangelizacyjnych w ośrodku w Głotowie.

2009 - pomoc przy spotkaniach z Joshem McDowellem dla rodziców i wychowawców oraz

            spotkaniu z młodzieżą w Elblągu.

2010 - organizacja wakacyjnego wyjazdu młodzieży z Elbląga w Rychnowach.

2010 - 2012 - organizacja koncertów dla Elbląskiego Chóru Gospel oraz doraźne

                            wsparcie i pomoc organizacyjna.

2009 - 2012 - warsztaty dla "Twórczych Żon".

2000 - 2012 - prowadzenie spotkań i imprez integracyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych,

              (w tym grup, szkół, przedszkoli, Uniwersytetu Trzeciego Wieku, spotkań rodzinnych itp.)

2002 - 2013 - prowadzenie warsztatów dla nauczycieli i studentów z zakresu pedagogiki,

                                budowania relacji oraz pedagogiki zabawy.

2013 - 2014 - warsztaty "Jestem Mamą"; konkursy dla dzieci "Mali bajkopisarze" , "Tata i ja";

                     Konferencje i spotkania dla rodziców i wychowawców; spotkania i sesje dla małżeństw;

                      poradnictwo małżeńskie.