Artykuły

Pięciolecie

ODROBINA GENEZY:

Jak Państwo wiecie Fundacja Kierunek Rodzina została założona w 2013 roku po ok. 20-letnim naszym doświadczeniu (Marioli i Tomasza Malkiewiczów). Wcześniejsze działania takie jak towarzyszenie i doradztwo rodzinom oraz małżeństwom w różnych sytuacjach życiowych, praca z dziecmi i młodzieżą, a także przestrzeń rozwoju osobistego dały nam inspiracje do sformalizowania działalności i szerszego społecznego oddziaływania.

ZAŁOŻENIE FUNDACJI:

Fundacja powstała w konkretnym społecznym celu, ale także w szczególnym czasie, gdy w naszym kraju ówczesne władze kompletnie zignorowały wartości rodzinne i ich znaczenie w społeczeństwie. Można powiedzieć, że Fundacja była również swoistym przeciwdziałaniem do trendów przeciwnych podstawowym wartościom związanym z rodziną, małżeństwem i zdrowymi zasadami wychowania dzieci. Zakładając organizację pozarządową byliśmy pełni nadziei, że będzie ona skutecznym narzędziem do promocji i wsparcia dla rodzin, małżeństw i rodziców w zakresie problematyki opartej na wartościach chrześcijańskich, tradycyjnych, na podstawach psychologii i najszerszych autorytetach. Wypełnialiśmy również sporą lukę powstałą w tym zakresie w przestrzeni kościoła, gdzie staraliśmy się zrównoważyć podejście teologiczno - duchowe z psychologią tak, aby pomoc doradcza miała pełny wymiar i opierała się na doradztwie "całościowym" obejmującym całego człowieka, a nie tylko część jego życia. 

BRZEMIĘ PRZECIERANIA SZLAKÓW:

Zdajemy sobie sprawę, że używając nowych formuł, wychodząc poza schematy narażamy się na krytykę i dystans zamiast na wsparcie i zrozumienie. Naszym celem było zawsze podać dobre sprawdzone wartości w nowej formie dostosowując przekaz do potrzeb i sposobu funkcjonowania współczesnego człowieka. Wbrew temu co twierdzą niektórzy uważamy, że forma przekazu ma bardzo istotny wpływ na to, w jakim stopniu ludzie podejmą stojące przed nimi wyzwania i dotyczy to wszystkich środowisk. Zawsze ceniliśmy sobie współpracę z osobami i instytucjami charakteryzującymi się dużą otwarością i szerokimi horyzontami w działaniach, sposobie postrzegania współczesnych problemów i człowieka. Aby osiągnąć pewien poziom wiedzy i doświadczenia przez ostatnie dziesięć lat braliśmy udział w wielu szkoleniach, co pozwoliło nam dobrze realizować cele zwłaszcza w indywidualnej pracy z ludźmi. Mamy świadomość, że tak bardzo stereotypowe funkcjonowanie w naszym kraju wielu ludzi << masz dyplom, masz wiedzę>> nie zawsze prowadzi do celu. Mamy poczucie, że nasze osobiste doświadczenie daje nam często dużo więcej niż tytuły naukowe. Dlatego rozumiemy frustrację i nieufność niektórych osób na tzw. stanowiskach. Jest to stara mentalność i jest ona wszechobecna w różnych środowiskach. Pokonywanie pewnych oporów jest dla nas możliwe dzięki poczuciu wartości własnej a nie potrzeby uznania innych. Przetarliśmy dzięki temu wiele szlaków i mamy nadzieję, że wnieśliśmy sporo dobrego "zamętu" tam gdzie panowała skostniałość. 

ZA CO MOŻEMY BYĆ WDZIĘCZNI:

Największa satysfakcja z pracy w ramach Fundacji to wdzięczność ludzi i świadomość, że mogliśmy w jakimkolwiek stopniu być dla nich pomocą, inspiracją czy motywacją do pokonywania różnych trudności, problemów itp. Kolejna rzecz to ludzie, których w tym czasie poznaliśmy (lista jest długa). Ludzie z którymi mieliśmy przywilej pracować, którzy nam pomagali w pracy fundacyjnej i od których mogliśmy się wiele nauczyć. Jest też spora grupa "cichych wspieraczy" - to nasi aniołowie dzięki którym chciało nam się chcieć. W pracy fundacyjnej bardzo istotne jest gromadzenie środków finansowych, ale równie ważni są ludzie pozytywnie nastawieni. Podstawową wdzięcznością, która jest w nas głęboko to przywilej od Boga bycia silnym małżeństwem i rodziną, bo to stąd wynikają wszystkie nasze motywacje i siła do pokonywania trudności. Zupełnie równolegle pojawił nam się taki efekt naszej pracy, a mianowicie bycie inspiracją dla osób i środowisk do wyjścia poza dotychczaowe ramy, podjęcia inicjatyw pod wpływem naszych działań bądź przekazów przez co staliśmy się ojcami i matkami różnych innych działań. To bardzo miłe i budujące uczucie zwłaszcza, że robiliśmy to bezinteresownie.

WIZERUNEK:

Warto podsumowując te pięć lat podkreślić, że nigdy nie mieliśmy parcia na rozgłos i nie czuliśmy się dobrze w sytuacjach medialnych. Wiemy, że wizerunkowość dla organizacji pozarządowej to ważna rzecz, jednak nie podjęliśmy biegu w wyścigu Elbląskich organizacji pozarządowych i innych środowisk po wyróżnienie. Stąd sytuacja w której wiele osób ze środowiska Elbląskiego III sektora nie ma większego pojęcia o naszej pracy. W ciągu całego czasu funkcjonowania naszej Fundacji zrobiliśmy przy małych środkach i wsparciu wiele różnych działań. Kosztowało nas to, co prawda sporo pracy i czasu ale uważamy, że warto było. Najczęściej działo się to po cichu, środowiskowo a informacje ograniczaliśmy jedynie wąsko, docelowo. Ogólnie wiadomo, że w środowisku organizacji pozarządowych funkcjonuje wyścig po zdobywanie środków ( często za wszelką cenę) co z kolei bardzo źle wpływa na prawdziwą realizację celów i idei organizacji, rodzi frustracje i spłyca cele ograniczając je do realizacji projektów, a nie ważnych pierwotnych celów. Nasza specyfika to robienie dobra bez krzyku i nie za wszelką cenę. Ta niepopularna postawa to nasz wizerunek. 

 OWOCE PRACY FUNDACJI TO:

- Poradnictwo indywidualne

- Spotkania dla małżeństw

- Spotkania dla rodziców

- Konferencje dla kobiet

- Konkursy dla dzieci

- Warsztaty tematyczne

- Prelekcje okolicznościowe

- Stoiska informacyjne

- Kampanie społeczne

- Działania charytatywne

 

 PODZIĘKOWANIE:

Możliwe, że spodziewali się Państwo statystyk, podsumowań itd. a tu refleksje. Tak, ponieważ istotne jest dla nas to czym dzielimy się z innymi. Mamy nadzieję, że tych kilka refleksji pozwoli Wam bardziej nas zrozumieć, odczytać a przez to jeszcze lepiej poznać. Na koniec serdecznie dziekujemy wszystkim uczestnikom naszych działań za zaufanie. Naszym pomocnikom, "wspieraczom", przyjaciołom i życzliwym nam osobom oraz środowiskom za wsparcie. Parterom za dobrą współpracę i pomoc. 

 

                                                                                         Dziękujemy!!!

 

 

Opracowanie

Mariola i Tomasz Malkiewicz