Artykuły

Międzynarodowy Tydzień Małżeństwa

Kilkukrotnie gościliśmy w Polsce Richarda Kane założyciela kampanii “Marriage Week International” który 1997 roku rozpoczął pierwszy „Marriage week” z poparciem brytyjskiego premiera Johna Majora i jego żony Normy, rok później także premiera Tony´ego Blaira i jego żony Cherie. Obecnie Marriage Week działa już w 22 krajach na 4 kontynentach.

Tydzień Małżeństwa w Polsce 7-14 lutego jest inicjatywą wielu środowisk, które swą troską obejmują małżeństwo. Kampania ta ma na celu podkreślenie małżeństwa rozumianego jako specyficzna i komplementarna więź mężczyzny i kobiety zadeklarowana w sposób publiczny.

Inicjatywa „Międzynarodowy Tydzień Małżeństwa” ma charakter kampanii społecznej. Jej otwarta formuła zakłada dużą otwartą przestrzeń współpracy samorządu, organizacji pozarządowych, Kościoła Katolickiego, Kościołów Chrześcijańskich, instytucji użyteczności publicznej, prywatnych przedsiębiorców, pojedynczych wspólnot, parafii, środowisk lokalnych działających na rzecz rodziny i małżeństwa rozumianego w tradycyjny sposób.

Celem projektu jest wzmacnianie relacji małżeńskich oraz motywowanie ogółu społeczeństwa, specjalistów, media i osoby publiczne do promowania znaczenia zdrowych małżeństw. Propagowanie idei trwałej, bliskiej i satysfakcjonującej relacji małżeńskiej we współczesnym świecie. W ramach obchodów Tygodnia Małżeństwa chcemy zachęcać pary małżeńskie do umocnienia swoich związków, pogłębienia relacji, wzmocnienia i odnowienia więzi. Organizując cyklicznie co roku Tydzień Małżeństwa mamy szansę edukować i pokazywać dobre przykłady, być może nawet uda nam się stworzyć „modę na małżeństwo”.

CO DALEJ?

Fundacja Kierunek Rodzina była inicjatorem kampanii w Elblągu w latach 2016 - 2018. W tym czasie, co roku w dniach 7-14 lutego odbywały się różne inicjatywy przeznaczone dla małżeństw i rodzin, w które włączały się instytucje, firmy, organizacje oraz kościoły. Jako Fundacja nie ograniczaliśmy się wyłącznie do akcyjności ale staraliśmy się zarażać tą dobrą ideą jak najwięcej środowisk. W wyniku naszych działań niektóre środowiska podjęły swoje mniejsze działania wzorując się na nas. Z kolei inne miasta jak Olsztyn, Starogard Gdański czy Pasłęk próbują podejmować własne działania wpisując się w mniejszym lub większym stopniu w krajową kampanię Tygodnia Małżeństwa, co nas cieszy i daje satysfakcję z wszystkiego, co zrobiliśmy w tym zakresie.

Nadal uważamy, że kampania nt. ważności i wartości małżeństwa jest bardzo potrzebna w naszym społeczeństwie, jednak jako Fundacja musieliśmy się wycofać z kampanii w Elblągu z różnych przyczyn. Współpraca z samorządem Elbląga była dla nas poniżej oczekiwań, tak jakby władze Elbląga nie chciały lub nie potrafiły odczytać kampanii społecznej Tygodnia Małżeństwa. To dla nas przykre doświadczenie, gdyż równolegle miasto angażuje się w duże akcje o wiele płytszym charakterze. Również w przestrzeni Elbląskich organizacji pozarządowych nie zaistniała odpowiednia współpraca i zaangażowanie. Organizacje nie potrafią lub nie chcą robić niczego, poza swoimi działaniami często projektowymi lub innymi, które związane są z pozyskiwaniem pieniędzy. Traktuje się tego rodzaju Kampanię Społeczną jako obcą inicjatywę, a to zupełnie nie jest prawdą. Podobnie środowiska społeczne czy kościelne na poziomie regionalnym zachowują się bardzo hermetycznie i krótkowzrocznie. Trochę szkoda, bo właśnie przez swój udział w kampanii mogłyby rozwinąć skrzydła i pokonać małomiasteczkowe ograniczenia.

Z ww. powodów Fundacja Kierunek Rodzina podjęła decyzję o definitywnym wycofaniu się z organizacji w Elblągu Kampanii Społecznej Tygodnia Małżeństwa.

Wszystkim osobom i instytucjom, które ze zrozumieniem i entuzjazmem wspierały inicjatywę Tygodnia Małżeństwa serdecznie dziękujemy.

 

Zarząd Fundacji Kierunek Rodzina.