Witamy na stronie Fundacji 

29 lutego zostaliśmy zaproszeni do poprowadzenia spotkania warsztatowego dla inicjatywy "Strefa Młodych " z Bojana k. Gdyni. To autorskie spotkanie nosiło tytuł "Is This Love", budowanie zdrowych i mądrych relacji. Aktywne spotkanie prowadziło do złamania wielu stereotypów dotyczących samej definicji miłości, sposobów okazywania sobie uczuć i zobaczenia swojej wartości na tle relacji z innymi. Cieszymy się że mogliśmy inspirować młodych ludzi do pozytywnych zachowań i wzmacniać ich poczucie wartości. Mamy nadzieję że w jakimś stopniu to spotkanie będzie drogowskazem na ich drodze do szczęścia.

  Grudniowy konkurs ekologiczny zakończył sie uroczystym rozdaniem nagród. Dziękujemy dzieciom za udział, rodzicom za zaangażowanie i placówkom przedszkolnym za współpracę. Serdecznie dziękujemy Elbląskiemu Ośrodkowi Doskonalenia Nauczycieli a w szczególności wydziałowi Ekologii za to, że po raz kolejny mogliśmy wspólnie inicjować tak atrakcyjny projekt dla elbląskich dzieci.

 

Akcja < RADOŚĆ AFRYKI > w której koordynowaliśmy zbórkę szczoteczek i past do zębów przez dzieci z Elbląskich Przedszkoli zakończyła się sukcesem. Zebrane rzeczy dotarły do Afrykańskich dzieci. Zdjęcia oddają radość i wdzięczność. Takie drobne gesty z naszej strony mają często wymiar głęboko symboliczny, równocześnie dziękujemy tym, którzy wkładają dużo pracy, aby realnie pomagać na misjach w Afryce.

 

 

 

    Rzecznik Praw Dziecka przeciwny postulowanej przez RPO obowiązkowej edukacji seksualnej w polskich szkołach.

 "Mówię zdecydowane 'nie' pomysłom wprowadzenia obowiązkowej edukacji seksualnej do polskich szkół" - podkreśla Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak odnosząc się do opinii Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara, którego zdaniem w polskich szkołach powinny być obowiązkowe zajęcia edukacji seksualnej dla wszystkich uczniów.

Zdaniem Rzecznika Praw Dziecka takie rozwiązanie naruszyłoby Konstytucję i prawo rodziców do wychowania swoich dzieci.

Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich, uważa, że dzisiejsze przepisy, które dają prawo rodzicom do decydowania, czy ich dzieci będą się uczyć w szkole o seksie, są niesatysfakcjonujące. Jego zdaniem polscy rodzice nie umieją i nie chcą o tym rozmawiać z dziećmi, dlatego edukacja seksualna w szkołach powinna być obowiązkowa dla wszystkich uczniów. W opinii Rzecznika Praw Obywatelskich także polski program edukacyjny jest zły i trzeba opracować nowy w konsultacji z organizacją WHO.

Takie są główne tezy odpowiedzi Adama Bodnara przesłanej Rzecznikowi Praw Dziecka. Mikołaj Pawlak poprosił bowiem Rzecznika Praw Obywatelskich, by ten podjął działania w obronie konstytucyjnych praw rodziców do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi poglądami. Prawa te - w ocenie Rzecznika Praw Dziecka - będą naruszone, jeśli prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski wprowadzi do stołecznych szkół zewnętrznych edukatorów seksualnych, zgodnie z ogłoszoną przez niego Deklaracją LGBT+.

"To zdumiewające, że Adam Bodnar, który ślubował obronę konstytucyjnych praw wszystkich obywateli, nie tylko nie chce ich bronić, ale żąda zmian, które będą pogwałceniem Konstytucji.

 Nie ma i nigdy nie będzie mojej zgody na takie działanie. Mówię zdecydowane 'nie' pomysłom wprowadzenia obowiązkowej edukacji seksualnej do polskich szkół. Mówię zdecydowane 'nie' wpuszczeniu edukatorów seksualnych na szkolne korytarze. Mówię też zdecydowane 'nie' wprowadzeniu standardów WHO do polskiego programu nauczania" - podkreśla Rzecznik Praw Dziecka.

Mikołaj Pawlak wyraża też zaniepokojenie tym, że Rzecznik Praw Obywatelskich opiera swoje opinie wyłącznie na podstawie opracowań organizacji WHO, która w jednej ze swoich publikacji "Standardy edukacji seksualnej w Europie" wskazuje, że dzieci od najmłodszych lat mają "czerpać satysfakcję z własnej seksualności", a naukę "należy rozpoczynać przed 4. rokiem życia", a nawet "w momencie narodzin".Rzecznik Praw Dziecka wyraża również stanowczy sprzeciw wobec oskarżania polskich rodziców o brak umiejętności, a nawet chęci wychowywania własnych dzieci. "Poglądy czy osobiste doświadczenia, także w wielości czy różnorodności związków, nie powinny być podstawą do wydawania ocen, które godzą w miliony polskich obywateli wychowujących dzieci z miłością, odpowiedzialnością i szacunkiem. To jest głęboko krzywdząca opinia Rzecznika Praw Obywatelskich, w dodatku nie poparta żadnymi rzetelnymi badaniami" - zauważa Mikołaj Pawlak.

Przypomina, że zgodnie z art. 48 ust. 1 Konstytucji, a także art. 3 ust. 2 pkt 2 ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka, dziecko ma prawo do wychowania w rodzinie, rodzice zaś mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami, a wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania.

Rzecznik Praw Dziecka zauważa, że sam Europejski Trybunał Praw Człowieka zastrzegł, iż "państwo nie może realizować celu indoktrynacji, który może być rozumiany jako brak respektowania religijnych lub filozoficznych przekonań rodziców. To jest granica, której nie wolno przekraczać". Dlatego zdaniem Rzecznika Praw Dziecka nie jest możliwe narzucanie w ramach obowiązkowego programu nauczania treści, które w systemach etycznych lub religijnych rodziców uznawane są za niedopuszczalne lub zakazane.

Wobec opinii zawartych w odpowiedzi Rzecznika Praw Obywatelskich, które stoją - w ocenie Rzecznika Praw Dziecka - w sprzeczności z konstytucyjnymi gwarancjami dla rodziców chcących decydować o wychowaniu własnego dziecka, Mikołaj Pawlak zwróci się do Ministerstwa Edukacji Narodowej z prośbą o pilne zajęcie stanowiska w tej sprawie i udzielenie jednoznacznej odpowiedzi, czy MEN zamierza wprowadzić do polskich szkół obowiązkowe zajęcia edukacji seksualnej. ( ).

 

 - Udostępniamy treści medialne związane z zagadnieniem przemycania do naszych szkół oraz przestrzeni społeczno - medialnej treści szkodliwych dla rodziny, ponieważ obrona wartości związanych z małżeństwem i rodziną jest naszym, jako Fundacji statutowym obowiązkiem. 

         

 W ramach XXI Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny wzięliśmy udział w spotkaniu, które odbyło się 10.05.2019 w Pasłęku. 

          

 

                                                                     
                                          


 

 

        

  

       

 

         

      

     

      

        

 


  

Spotkanie dla Pań pt. „Przyjaźń godna zaufania” odbyło się 02.12.2014. Zaproszonym gościem była Pani Anna Bialik psycholog, mediator, autorka warsztatów dla kobiet członkini Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich w Gdańsku. Konferencja traktowała o budowaniu relacji, tworzeniu wokół siebie dobrego środowiska, relacjach z ludźmi i związanymi z tym wartościami oraz jak uniknąć negatywnych wpływów. Prelegentka dotykała tych najbliższych obszarów środowiska współczesnej kobiety, czyli rodziny, znajomych i środowiska zawodowego pokazując zależności i wpływy. Po konferencji uczestniczki spotkania chętnie zadawały pytania Pani Annie radząc się w sprawach i problemach ze swojego życia. Oprócz konferencji Panie mogły w ramach spotkania spędzić miło czas przy kawie, herbacie i ciastku. Wynajęta przez nas sala w restauracji przyjęła 30 Pań.  Dziękujemy za udział w spotkaniu i za zaufanie oraz zapraszamy na kolejne spotkania.


  

W 2014 roku odbyły się cztery spotkania dla małżeństw zatytułowane „MAŁŻEŃSTWO OD KUCHNI”. W propozycji połączenia kolacji i prezentacji tematu „Pięć języków miłości w małżeństwie” wzięło udział 60 par. Każde spotkanie było specjalnie przygotowane tak, aby był to dobry czas zdystansowania się od codziennych spraw i obowiązków. Atmosfera wspólnej kolacji przy muzyce i zapalonych świecach dawała uczestnikom możliwość spędzenia tego czasu w romantycznym klimacie, którego tak często nam brakuje. Na każdym etapie małżeństwa uświadamiamy sobie potrzebę większej dbałości o budowanie naszej relacji, lepszego i skuteczniejszego porozumiewania się i troski o siebie na wzajem. Krótka konferencja podczas tych spotkań zawierała wiele cennych i praktycznych wskazówek jak wyjść na przeciw wzajemnym oczekiwaniom w małżeństwie i motywowała do pokonywania wszelkich przeszkód i trudności. Przez te spotkania staramy się przekazywać prawdziwy i pozytywny obraz małżeństwa, jako coś, co może być wspaniałym doświadczeniem dwojga ludzi aż do późnej starości przeżytej w piękny i godny sposób.  Dziękujemy wszystkim uczestnikom za to, że nam zaufaliście i życzymy wam abyście doświadczali jak najwięcej wzajemnego ciepła i zrozumienia.

  

 

 


 

 

 Spotkanie dla Pań z cyklu Kobiety-Kobietom odbyło się 25 września 2014. Mariola Malkiewicz zaprezentowała temat "Kobieta Wpływu" który odwoływał się do znanych kobiet - postaci Biblijnych, aby zilustrować zachowania, ich motywy działania i zmagania w pokonywaniu słabości pokazując w ten sposób współczesne ograniczenia i czynniki mające znaczenie. Uświadomienie sobie w jaki sposób Kobieta może mieć POZYTYWNY WPŁYW na otoczenie rodzi świadomość odpowiedzialności i jej roli za otoczenie. Pokonywanie stereotypu społecznego JEJ drugorzędnej roli czy słabości jest dziś ważna i nie tożsama z ruchem feministycznym ale z naturalnymi cechami które posiada. Powakacyjne spotkanie było też okazją do zaplanowania kolejnych spotkań i szukania dalszych inspiracji dla tej inicjatywy. Konwencja tych spotkań jest otwarta, odbywają się one w przy kawie i ciastku oraz zakładają ciepłą i przyjazną atmosferę.  

  


Konkurs "TATA i JA"

 

 

 

 

          14.06.2014r odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt. „Tata i ja”. Wzięło w nim udział ponad 200 przedszkolaków w wieku 5-6 lat z Elbląga, Pasłęka, Morąga i Braniewa. Głównym organizatorem i pomysłodawcą konkursu jest nasza Fundacja. W inicjatywę chętnie zaangażowali się również, jako partnerzy W-M Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu a także Pracownia Plastyczna „In Veni Ryt”.To nie jest zwykły konkurs. Ten ma siłę sprawczą. Dzięki niemu tatusiowie mogli spędzić więcej czasu ze swoim dzieckiem a dzieci poczuły się ważne, bo czas spędzony ze swoim tatusiem jest dla nich bezcenny. Dodatkowo treści prezentowane w czasie spotkania zmuszały do refleksji i z pewnością przyniosą owoce. Celem konkursu jest promowanie zdrowych, silnych więzi w rodzinie, wzmacnianie i podkreślenie roli ojca, oraz jego wpływu na życie dzieci. Wszystkie te wartości, uczucia i emocje uczestnicy konkursu przedstawili w wykonanych przez siebie pracach plastycznych. Każda praca i jej autor została uhonorowana specjalnym podziękowaniem dla jej autora. Spośród wszystkich wyłoniono sto osób, które zostały wyróżnione i zaproszone wraz ze swoimi tatusiami lub opiekunami na uroczyste spotkanie do auli PWSZ przy ul. Grunwaldzkiej.Zaproszeni goście przybyli na galę bardzo licznie (ponad 250 osób). Wśród nich znaleźli się również specjalnie zaproszeni: pani dr Elżbieta Zubrzycka założycielka Gdańskiego Wydawnictwa Psychologicznego, pani Dorota Wcisła, prezydent Lions Club Elbląg Truso, pani Ewa Tomczyńska inspektor Departamentu Edukacji, media elbląskie ze Stowarzyszenia Akcja Wspierania Aktywności oraz nauczyciele z przedszkolnych placówek. Dla ojców, opiekunów i pedagogów  przygotowaliśmy konferencje, którą wygłosiła psycholog Elżbieta Zubrzycka nt. „Tata i ja – relacje i budowanie więzi w rodzinie”. W tym czasie dzieci uczestniczyły w specjalnie przygotowanym quizie zatytułowanym „Bajki mojego taty”. Następnie w podniosłej atmosferze radości odbyło się rozdanie wyróżnień i upominków wszystkim dzieciom oraz słodki poczęstunek.

Dziękujemy firmom, organizacjom i osobom, które wsparły tę inicjatywę mając jednocześnie ogromną świadomość, że wartości związanych z rodzinnymi relacjami i więziami nie da się przeliczyć na pieniądze. Czas poświęcony dziecku, słowa afirmacji i gesty pełne rodzicielskiej miłości i opieki to największy dar i zarazem inwestycja w nasze dzieci. Wzmacnianie rodziców w ich odpowiedzialności jest dziś wyjątkowo ważne i potrzebne zarówno w wymiarze rodzinnym jak i społecznym.

 

 

Wszystkie wyróżnione prace można obejrzeć klikając link do galerii Picasa  poniżej :                       https://picasaweb.google.com/105451055504006823076/KonkursTataIJa2014?authuser=0&authkey=Gv1sRgCM3dgOyakOTqLg&feat=directlink

 

 


  III Międzyprzedszkolny Konkurs dla małych bajkopisarzy.

 

 

 

13 czerwca 2014 w auli Państwowej Wyższej szkoły Zawodowej w Elblągu odbyło się podsumowanie III Międzyprzedszkolnego Konkursu dla małych bajkopisarzy. Temat przewodni to „Wielka przygoda w lesie się chowa”.

 Ku naszej radości w tej edycji konkursu liczba uczestników wzrosła dwukrotnie.Pomysłodawcami corocznego konkursu są Mariola Malkiewicz, nauczycielka Przedszkola nr 17 w Elblągu i Marta Malkiewicz, studentka PWSZ i UG wydziałów pedagogiki.Organizatorami przedsięwzięcia był Warmińsko – Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu z Elbląskim Centrum Edukacji Ekologicznej, Biblioteka Elbląska im. C. Norwida, Przedszkole Nr 17 w Elblągu i Fundacja „Kierunek Rodzina”.To niezwykły konkurs, ponieważ poza rozbudzaniem zainteresowań literaturą dziecięcą i promowaniem pozytywnych zachowań u dzieci, jego celem jest budowanie wspólnych relacji dzieci z dorosłymi na artystycznej niwie. Rolą dzieci było wymyślenie i zilustrowanie bajek, natomiast zadaniem dorosłych zapisanie ich. Organizatorzy wydali książeczkę z oryginalną wersją utworów pt.”Bajki, na co dzień”. Wielka przygoda w lesie się chowa, którą zostali obdarowani wszyscy mali twórcy. Ponadto autorzy (przedszkolaki) zaprezentowali swoje utwory rówieśnikom w przedszkolu, co zostało uwiecznione w profesjonalnych nagraniachprzez Stowarzyszenie Akcja Wspierania Aktywności. Wszyscy goście uroczystości(nauczyciele, rodzice, rodzeństwo, dziadkowie...) mieli okazję zobaczyć młodych bajkopisarzy opowiadających własne bajki. Autorzy otrzymali pamiątkowe nagrania własnych wystąpień. Wszystkie prace zostały nagrodzone. Uroczystość uświetnili swoją obecnością pani Dorota Wcisła, prezydent Lions Club Elbląg Truso i pan Wiesław Piechota, elbląski twórca bajek terapeutycznych i wierszy dla dzieci. Fundatorami nagród był: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, Elbląskie Centrum Edukacji Ekologicznej przy Warmińsko – Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu, Przedszkole Nr 17 w Elblągu, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Fundacja Kierunek Rodzina, Lions Club Elbląg Truso, Wiesław Piechota. Dzieci otrzymały dyplomy, upominki edukacyjne i książki. Podczas uroczystości panowała podniosła atmosfera, rozbrzmiewały fanfary i oklaski. Serdecznie dziękujemy i gratulujemy autorom i dziękujemy wszystkim dorosłym, którzy wsparli dzieci w ich przedsięwzięciu.

 


Elblążanie z Janem Pawłem II

    

 Elblążanie z Janem Pawłem II czyli "Piknik Papieski" to wspólna inicjatywa miasta i kościoła do udziału w której zostaliśmy zaproszeni. Uważamy za bardzo cenne tego typu inicjatywy, które łączą a nie dzielą nasze społeczeństwo. Chociaż w wielu aspektach chodziło tu o wymiar duchowy to nie można oprzeć się wrażeniu, że w wymiarze integracji społecznej był to ewidentny sukces. Nasze stoisko było raczej miejscem konsultingowym niż komercyjnym czy działaniowym. Dziękujemy zaprzyjaźnionym wydawnictwom za udostepnione publikacje z dziedziny poradnictwa rodzinnego i inne. Najbardziej cenimy sobie kontakt z ludźmi i możliwość rozmów.  


  Małżeństwo od kuchni

         

 

Spotkanie dla małżeństw zatytułowane "Małżeństwo od kuchni" odbyło się 24.05.2014 w restauracji "Nafisa" w Elblągu. Piętnaście par, które wzięło udział  w spotkaniu miało możliwość spędzić ten czas przy wspaniałej kolacji przygotowanej przez kuchnię Pana Tomasza Adamczyka  w stylu uzbekistańskim. Był to przede wszystkim czas jaki mieli sobie dać w prezencie małżonkowie z dala od codziennych spraw. Oprócz ciekawego miejsca i wspaniałej kolacji podjęliśmy bardzo istotny dla każdego małżeństwa temat "Pięć języków miłości". Celem spotkania bylo zrozumienie języka miłości, którym posługuje się nasz współmałżonek. Lepsze zrozumienie wzajemnych oczekiwań to podstawa do zbudowania trwalszego związku niezależnie od tego na jakim etapie jesteśmy. Uczestnikom spotkania życzymy, aby gesty i słowa pełne afirmacji i ciepła dla siebie nawzajem były nierozłącznym elementem waszej codzienności. Są już chętni na kolejne spotkanie, dlatego wstępnie informujemy, że kolejne zorganizujemy jesienią. Informacje będą dostępne po wakacjach.

 


 Konferencja pt. "Sekret Szczęścia,Sukcesu i Spełnienia Kobiety"

 

 

 

 

 

Dnia 15.03. 2014 w Ratuszu Staromiejskim w Elblągu odbyło się spotkanie pt. „Sekret Szczęścia, Sukcesu i Spełnienia Kobiety”. Wzięło w nim udział ok. 70 kobiet.  Prowadząca spotkanie pani Mariola Malkiewicz, wiceprezes Fundacji „Kierunek Rodzina” witając panie, przybliżyła istotę takich spotkań, które w poprzednich latach odbywały się w kameralnym gronie. Podzieliła się inspiracjami, które towarzyszyły powstawaniu tej inicjatywy. Reprezentantem Urzędu Miasta, na tym spotkaniu, był pan Marek Pruszak wiceprezydent Elbląga, który wyraził nadzieję na to, aby ta i kolejne podobne inicjatywy dały paniom w naszym mieście okazję do umocnienia w wypełnianiu swoich ról w rodzinie i społeczeństwie oraz pomogły w doświadczeniu spełnienia i odkrywaniu swojej wartości. Wyrazem tego był Patronat honorowy Prezydenta Elbląga, którym zostało objęte to spotkanie. Panie, które przyjęły zaproszenie na to spotkanie reprezentowały cały przekrój wiekowy jak i bardzo różne środowiska. Prelegentka pani Magda Grabowska jest autorką wielu książek, na co dzień zajmuje się pracą na rzecz małżeństw, od lat zaangażowana jest w podobne inicjatywy dla kobiet w Polsce i za granicą. Na spotkaniu w naszym mieście mówiła o tym, jak współczesne kobiety mogą doświadczyć radości i spełnienia w codziennych sytuacjach życia. Jako inspirację do odkrywania wartości i piękna kobiety posłużył biblijny tekst „O dzielnej niewieście”. Był czas na kobiece rozmowy przy kawie i ciastku w przyjemnej atmosferze. Panie mogły również wysłuchać dwóch historii życia, w których mówczynie podzieliły się swoimi doświadczeniami w odkrywaniu tego, co daje im prawdziwą radość życia i satysfakcję. Klimat spotkaniu nadał również występ zespołu wokalno – instrumentalnego, który wykonał kilka ciekawych aranżacji znanych utworów.

 

 Oto fragmenty niektórych wypowiedzi uczestniczek spotkania: „Pozytywne i wzmacniające spotkanie, dało mi możliwość zatrzymania się na chwilę i zobaczenia swojego życia w lepszym świetle”, „Potrzebowałam tego spotkania…”, „Czuję się zachęcona i zbudowana konferencją pani Magdy”, „Odpoczęłam i czuję się zainspirowana”.

 


Konferencja dla rodziców

 16.02.2014 w Gdańsku-Matemblewie odbyła się konferencja dla rodziców. Poprowadziliśmy ją zaproszeni przez wspólnotę "Czas dla Rodzin", która gromadzi wokół siebie około 60 rodzin. Naszym zadaniem nie jest mówienie rodzicom co mają robić, ponieważ na każdym etapie muszą sie zmierzyć z własnymi umiejętnościami i ograniczeniami zdobywając własne doświadczenie. Potrzebują jednak, zawsze inspiracji, motywacji i pozytywnego wzmocnienia, aby wypełnić zadania przed którymi stoją jak najlepiej. Tematem spotkania była rola i zadania ojca w rodzinie. Zaledwie dotknęliśmy tego szerokiego i  tak bardzo ważnego tematu dzisiaj. Popularność tego tematu wynika głównie ze wspólcześnie postrzeganym kryzysem ojcostwa i męskości z jakim mierzymy się w naszych rodzinach na płaszczyżnie społeczeństwa i kościoła. Przemiany społeczne nie zawsze sprzyjają wzmacnianiu ról rodzicielskich. Potrzebujemy dostrzegać zagrożenia dla rodziny i odkrywać to, co może ją wzmocnić i dać możliwość rozwoju na płaszczyźnie więzi i wartości. Mamy nadzieję na kolejne spotkanie, które będzie kontynuacją i pozwoli na poruszenie szerzej kolejnych aspektów budowania więzi w rodzinach.


 Konferencja dla rodziców i wychowawców

11 listopada zostaliśmy poproszeni o poprowadzenie spotkania dla rodziców i wychowawców pt. "Jak prowadzić swoje dzieci do życia w wierze?" Spotkanie odbyło się w Malborku dla 40 osobowej grupy. Istotą tego spotkania było wzmocnienie rodziców i pokazanie ich zadań w świetle aktualnie pojawiających się społecznych problemów. Jak sami mówili: "Często wiemy podstawowe rzeczy i popełniamy błędy mimo wszystko, zapominając o ważnych zasadach. Od czasu do czasu potrzebujemy, aby ktoś nam przypomniał i pokazał jak uniknąć złych nawyków i zwyczajów." Wszyscy popełniamy błędy, bo jesteśmy tylko słabymi ludźmi. Chcemy być jednak dobrymi rodzicami i wypełniać nasze zadania według Bożego planu. Jest w tym planie mądrość, która wzmacnia rodziców i zachęca ich do dawania swoim dzieciom niezbędnego fundamentu miłości i akceptacji oraz pozytywnego wzmocnienia. Zachęca do stylu rodzicielskiego życia opartego na błogosławieństwie dla pokolenia naszych dzieci. Pokazuje ostateczny cel, w którym na pierwszym miejscu nie jest dobrobyt tego świata i wygodnictwo w życiu, ale poznanie Jezusa, jako dawcę życia i prowadzenie innych do Niego. Wypełniając w ten sposób swoje powołanie będą doświadczać prawdziwie Bożej opieki i łaski na wszystkich płaszczyznach swojego życia.   Dziękujemy za zaproszenie i przyjęcie nas w atmosferze zaufania i serdeczności.  


 

 WARSZTATY "Jestem Mamą"

 

Gościem pierwszego spotkania pt. "Pierwsza pomoc - jak reagować w czasie nieoczekiwanych wypadków" była instruktor pierwszej pomocy pani Ewa Wolska, która omówiła wiele nurtujących kwestii dotyczących nagłych wypadków takich jak zakrztuszenia, skaleczenia, złamania, oparzenia i inne. Okazało się, że często nie znamy prostych wskazówek, które w dramatycznych momentach są zbawienne. Kolejne spotkanie okazało się równie udane. Tym razem nasze mamy uczestniczyły w zajęciach pt. "Budowanie więzi ze swoimi dziećmi", prowadzonych przez panią psycholog Małgorzatę Jaskułowską, która w ciepły sposób przedstawiła tematy dotyczące poprawnego budowania więzi z dzieckiem. Następne spotkanie pt. "Kiedy zabronić a kiedy pozwolić - miłość i szacunek w stawianiu granic małym dzieciom" poprowadziła pani Alicja Guła, która wyjaśniła jak i po co warto dziecku ustalać granice. Na zakończenie rozmawiałyśmy o uczuciach naszych dzieci i sztuce budowania poczucia wartości w Ich życiu.

Spotkanie to poprowadziła pani Mariola Malkiewicz - pedagog i logopeda.Mamom towarzyszyła miła atmosfera: muzyka, świece, kawa, ciasto - wszystko po to, aby chwile spędzone poza domem służyły nie tylko poszerzaniu wiedzy, ale też były czasem relaksu i odpoczynku. Dodatkowo na każdym spotkaniu mamy czekała miła niespodzianka.

Dzięki trosce i opiece pani Małgosi Adamskiej z Działu Literatury Młodzieżowej dzieci również się nie nudziły! Czytanie bajek, wspólna zabawa, robienie papużek z kolorowych piórek i wreszcie teatrzyk, który przygotowały na zakończenie warsztatów wesoło i twórczo wypełniły im czas.